Đặt Ngay

Đưa đón sân bay

Khuyến mãi
Tiệc cưới
Honeymoon
Sự kiện - Hội nghị
Đưa đón sân bay
Dịch vụ
Tiện ích
Đưa đón sân bay

alt

Di chuyển 1 chiều

USD15 cho 1 người

USD25 cho 2 người

USD35 cho 3 người

Đưa đón 2 chiều

USD30 cho 1 người

USD50 cho 2 người

USD70 cho 3 người

Lưu ý:  Dịch vụ đưa đón san bay bắt buộc phải được đặt và cung cấp thông tin đưa đón trước 24 giờ